Skip links

Kuluçka Merkezi

Bilgi Al

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

Tüm Soru ve Görüşleriniz İçin Bizi Arayabilirsiniz..

+90 232 799 02 00
+90 552 771 32 75

İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezi

1. Yenilikçi fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlamak,
2. İzmir Bilimpark Tekno-Girişimcilik ekosistemini gelişmesini sağlamak,
3. Sürdürülebilir, öngörülebilir ve organik büyüyen bir teknopark ekosistemi yaratmak, amacıyla kurulmuştur.

İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde;

1. Ar-Ge, İnovasyon, Yazılım ve Tasarım faaliyetleri yürütmek için girişimcilerin yeni kurduğu şirketler,
2. İlk defa Ar-Ge projesi yürütmek için bir teknopark’ta bulunmak isteyen şirketler,
3. Öğrencilerin veya mezuniyeti üzerinden 5 yılı geçmeyenlerin kurdukları start-up firmaları,
4. TUBİTAK BİGG Programı kapsamında olan girişimcilerin kurdukları şirketler,
5. İzmir Bilimpark Ön Kuluçka Programından mezun olan girişimcilerin kurduğu şirketler,
6. Akademisyenlerin kurdukları spin-off şirketler,
7. Halen bir şirkette çalışan kişilerin kurdukları veya çalıştığı şirkete proje/iş geliştirmek için şirketinden ayrılarak kurdukları spin-off şirketler,
8. Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından Ar-Ge, teknolojik yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan proje sahibi genç girişimciler ya da yeni işletmeler, İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezinde desteklenir.

Açık ofis formatında tasarlanan İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezi’nde her yıl 30 girişimciye “İzmir Bilimpark Kuluçka Programı” uygulanmaktadır.

“İzmir Bilimpark Kuluçka Programı” kapsamında aşağıdaki destek ve hizmetleri, İzmir Bilimpark Yönetici Şirketin imkanları dahilinde sağlanır:

 • Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların
 • Oluşturulması.
 • Sekreterya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.
 • Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
 • İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
 • Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
 • Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin sağlanması.
 • Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması,
 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut
 • Programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun yapılar ile biraraya gelinmesine destek olunması,
 • Fikri Mülkiyet Haklarının tescili kapsamında İzmir Bilimpark’ta yürütülen proje kapsamında yapılacak marka, faydalı model ve patent başvurularında belgelenmesine destek olunması,
 • İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezinde buluna her girişimci “İzmir Bilimpark Girişimciyi Geliştirme Destek Programı” adında 1 aylık katılımı ve devamı zorunlu eğitim programına tabi tutulur. Programa katılmayan veya tüm modülleri tamamlamayan girişimciler İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezinden ihraç edilirler.

  Eğitim Modülleri ve Süreleri

  NoSüresiModül Adı
  18 SaatGirişimciliğin Temelleri
  24 SaatYaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi
  38 Saatİş Modellemesi
  48 Saatİş Planlaması ve İş Geliştirme
  512 SaatEtkili Sunum
  66 SaatYönetim Becerileri ve Liderlik
  710 SaatPazarlama Yönetimi
  89 SaatFinansal Yönetim
  96 SaatGirişim Hukuku ve Sözleşme Yönetimi
  1024 SaatProje Önerisi Hazırlama ve Proje Yönetimi
  1110 SaatMentörlük ve Danışmanlık

  İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezinde buluna her girişimci “İzmir Bilimpark Girişimciyi Geliştirme Destek Programı” adında 1 aylık katılımı ve devamı zorunlu eğitim programına tabi tutulur. Programa katılmayan veya tüm modülleri tamamlamayan girişimciler İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezinden ihraç edilirler.

  “İzmir Bilimpark Kuluçka Programı” kapsamında girişimcilere yürüttükleri projelerin ticarileşme süreçlerinde destek olacak alanında uzman Mentör Ve Danışmanlar imkanlar dahilinde atanır.

  “İzmir Bilimpark Kuluçka Programı”da girişimcilere destek veren Mentör ve Danışmanlar şu şekildedir.

  Girişimci adaylarının iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren destekler “İzmir Bilimpark Ön Kuluçka Programı” kapsamında olup, bu program İzmir Bilimpark ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında düzenlenen protokol ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yürütülmektedir. Konsept olarak “İzmir Bilimpark Ön Kuluçka Programı”, İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezi’nin ön basamağıdır.

  Hizmet birimi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen hizmet birimi sorumlusu ile iletişime geçin.

  Irmak Tunakan