Skip links

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Tarihte bilimin temellerinin atıldığı Ege coğrafyasının yaratıcı ve üretici geleneğini harekete geçirmek,

Bilgiyi, yaratıcılık ve girişim ruhunu yüksek katma değere dönüştürmek

Uluslar arası Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknoloji ekosisteminde bilinirliğe sahip lider bir bilim ve teknoloji parkı olmak.

Misyon

İleri teknoloji ürün ve yazılım fikirlerinin, fikir boyutundan üretim boyutuna geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak

İleri teknoloji ürün ve yazılım fikirlerinin ihtiyaç duyduğu altyapı ve danışmanlık hizmetleri ile sermaye desteklerini sunmak.

Güçlü bir Girişimci-Yatırımcı-Sanayici Ağı yaratmak.

Ülkemizin sahip olduğu patent ve telif sayısının artmasına doğrudan katkı sağlamak.

Bölgemizde geliştirilen ürün ve yazılımların uluslar arası pazara sunulmasını kolaylaştıracak altyapı ve iletişim kanallarını oluşturmak.

İzmir’den dışarıya verilen beyin göçünü azaltmak.

İzmir’in stratejik öncelikleri arasında yer alan bölgesel Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve İzmir’in marka değerini artırmak.