Skip links

Neden İzmir Bilimpark?

İzmir Bilimpark

Üretime
Dayalı
Teknopark

Fikriniz var ancak sermayeniz ve şirketleşmek için bilgi ve deneyiminiz yok. O halde doğru adres: İzmir Bilimpark

İzmir Bilimpark; üniversitelerimizde okuyan veya mezun olmuş, yeni bir teknolojik ürün fikri olan ancak sermaye bulamadığı için hayata geçiremeyen ve nereden başlayacağını bilemeyen gençlerimize büyük bir fırsat sunuyor.

İzmir Bilimpark tarafından sunulan sermaye desteği ile ücretsiz sunulan danışmanlık ve ofis hizmetleri için bizimle irtibata geçin.

About Hub

Neden İzmir Bilimpark?

Ar-Ge ve Sanayi İç İçe

İzmir Bilimpark; İzmir’de özel sektör eliyle kurulan, 350 sanayi parselinde 322 firmanın faaliyette olduğu, 10 adet fabrika inşaatının devam ettiği İzmir’in en modern OSB’lerinden bir tanesi olan İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile komşudur. İTOB OSB ile komşu olması, bilim ve sanayi işbirliğinde İzmir Bilimpark’a kilit bir rol kazandırmaktadır.

Güçlü ve Dinamik Ortaklık Yapısı

İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir'in ve Ülkenin önde gelen kurum ve kuruluşların ortaklığında kurulmuştur. Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Özel sektör eliyle devlet yardımı almaksızın kurulmuş İzmir’in en modern OSB’lerinden biri olan İTOB OSB, Kent ekonomisi ve yaşamını geliştirmek için sürekli projeler üreten ve hayata geçiren İzmir Ticaret Odası, Bünyesinden Vadeli İşlemler Borsası gibi önemli bir kuruluşu çıkarmış olan ve İzmir’in tarımına yön veren İzmir Ticaret Borsası, Ege ihracatının yönlendiricisi Ege İhracatçı Birlikleri, Teknoparklar konusunda 10 yıllık deneyimli bir ekibe sahip Gazi Teknopark, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, İzmir’in ve ülkemizin önde gelen özel sektör kuruluşlarından Özgörkey Gıda, KÜTAŞ, Polimek, Selen Kimya, KOD-A Bilişim, Vardarcı Makine, olmak üzere İzmir ticaret hayatının aktif ve üretken yapısından doğmuş olup özel sektörün dinamizmine sahiptir.

Deneyimlerin Paylaşımı

İzmir ticaret hayatının aktif ve üretken yapısından doğan ve özel sektörün dinamizmine sahip olan İzmir Bilimpark; bünyesinde yer alacak ve özgün fikirleri olan girişimcilere gerek kurucu ortaklarının gerekse İzmir ticaret hayatında başarı kazanmış iş adamlarının şirketleşme, kurumsallaşma ve ürün geliştirmedeki başarı ve deneyimlerini sunduğu bir platforma dönüşüyor.

Doğa ve Ekoloji

İzmir’in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı su havzasına ve verimli tarım topraklarına komşu olan İzmir Bilimpark; doğal, temiz, huzurlu ve sürdürülebilir bir çevre içerisinde çalışma imkanı sunmaktadır.

Akademisyen-Öğrenci Kuluçka Merkezi

İzmir Bilimpark kuluçka merkezinde tüm öğretim üyelerine, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışan yarı zamanlı öğretim görevlilerine, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunlarına ve öğrencilerine taşıdıkları şartlara göre indirimi uygulanmaktadır.

Tüm Firmalar İçin Uygun Kira ve Hizmet Bedelleri

İzmir Bilimpark; Ar-Ge ve inovasyon projelerini desteklemek ve firmalara rekabet avantajı sağlamak amacıyla en rekabetçi kira ve hizmet bedellerini esas almaktadır.

Şehir Merkezine Yakınlık

İzmir Bilimpark; otoban, çevre yolu, İZBAN Banliyo hattı, ESHOT Belediye Otobüs hattı, dolmuş hattı gibi ulaşım seçenekleri ile ulaşım kosunda da rekabetçidir.

Havalimanı

Adnan Menderes Havalimanı'na 18 km

Serbest Bölge

Ege Serbest Bölgesi'ne 24 km

Kent Merkezi

İzmir kent merkezine 32 km

Liman

İzmir Alsancak Limanı'na 35 km

İş Merkezleri

İzmir iş merkezi alanlarına 32-36 km

Üniversite

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 35 km

İZMİR BİLİMPARK'TA YER ALDIĞINIZDA, YARARANABİLECEĞİNİZ TEŞVİK VE İSTİSNALAR

İzmir Bilimpark içerisinde faaliyet gösteren firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereği Ar-Ge projesi kapsamındaki iş ve teslimlerle sınırlı olmak üzere kurumlara gelir vergisi ve personel ücretlerinde gelir vergisi istisnaları tanınmıştır.

Projede çalışan Ar-Ge personelinin görevleriyle ilgili ücretleri yönetmelikler veya kararnamelerde tanımlı tarihe kadar tüm vergilerden istisnadır.

Proje kapsamında Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlar yönetmelikler veya kararnamelerde tanımlı tarihe kadar Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinden istisnadır.

Firmaların İzmir Bilimparkʼta çalıştırdıkları personelinin sigorta primi işveren hissesinin % 50ʼsi, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Firmaların İzmir Bilimparkʼta ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.

İzmir Bilimparkʼta yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmaların bu faaliyetleri sonucu geliştirdikleri yüksek teknoloji ürünü kendilerinin yine İzmir Bilimpark içerisinde seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edecekleri kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinden istisnadır.

Kamu destekli Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünlerinin seri üretiminde 5. Bölge Teşviklerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Yönetmelikler veya kararnamelerde tanımlı “desteklenecek program” alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden İzmir Bilimpark’ta faaliyet gösteren firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

İzmir Bilimpark’ta yer alan firmalara, 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar iki yıl süreyle Bakanlık tarafından destek verilecektir.

İzmir Bilimparkʼta görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgemizde elde edecekleri gelirler bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.